2019 Divčibare

Poštovane koleginice i kolege,

Izvršni odbor Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore doneo je odluku da se organizuje

XXX SIMPOZIJUM DZZSCG na Divčibarama od 2. do 4. oktobra 2019.godine.


Prijava se obavlja elektronskim putem preko linka:

https://goo.gl/forms/L9KefSevKr0J4pgX2

U prijavi se popunjavaju sledeći podaci: email adresa, ime, prezime, institucija (naziv i adresa) za prvog autora, telefon, naslov rada, autori, apstrakt na srpskom ili engleskom jeziku, dužine do 150 reči, sekcija u kojoj će rad biti izložen, način izlaganja (usmeno ili poster).


Ukoliko želite da učestvujete u radu Simpozijuma, molimo Vas da popunite prijavu najkasnije do 1.4.2019.


Gordana Pantelić

za organizacioni odbor XXX Simpozijuma DZZ SCG