2019 Divčibare

XXX SIMPOZIJUM DZZSCG na Divčibarama od 2. do 4. oktobra 2019.godine.

NAGRADA ZA NAJBOLJI POSTER

po odluci naučnog odbora

Miloš Đaletić 

po odluci svih učesnika simpozijuma

Mihajlo Jović, Marija Egerić, Ivana Smičiklas, Marija Šljivić-Ivanović i Biljana Dojčinović