KONTAKT

Adresa za poštu:

Institut za nuklearne nauke „Vinča“

Laboratorija „Zaštita“

11000 Beograd

p.p.522

Telefon:

+381 11 3408-240

+381 11 3408-188

+381 11 3408-536

+381 11 6453-867

Elektronska adresa:

vukanac@vinca.rs

office@dzz.org.rs

Faks:

+381 11 6455-943

Address:

Institute of Nuclear Science „Vinca“

Laboratory „Zastita“

11000 Belgrade

p.p.522

Telephone:

+381 11 3408-240

+381 11 3408-188

+381 11 3408-536

+381 11 6453-867

eMail:

vukanac@vinca.rs

office@dzz.org.rs

Fax:

+381 11 6455-943