Radijaciono opterećenje populacije usled medicinskih izlaganja

Na osnovu poslednjeg izveštaja UNSCEAR iz 2010. godine [1], medicinska izlaganja predstavljaju najveći ozračivač populacije odmah nakon prirodnih izvora zračenja. Doprinos medicinskih izlaganja ukupnoj dozi za populaciju iznosi 20%, dok je njihov udeo u ukupnoj dozi koja potiče od veštačkih izvora zračenja čak 98%.Na osnovu poslednjih analiza, u svetu se svake godine izvrši oko 3.6 milijardi pregleda u dijagnostičkoj radiologiji. Udeo dijagnostičke radiologije u ukupnoj dozi od medicinskih izlaganja iznosi 85%.

Frekvencija pregleda u dijagnostičkoj radiologiji na godišnjem nivou varira u zavisnosti od stepena razvijenosti zdravstvenog sistema neke zemlje [1, 2, 3]. Nivo zdravstvene zaštite neke zemlje kategoriše se na osnovu broja lekara na 1000 stanovnika [3]. Nivo I predstavlja najviši stepen razvijenosti sistema zdravstvene zaštite i implicira najmanje jednog lekara na 1000 stanovnika, nivo II između 1000 i 2999 stanovnika, dok nivo III znači da na 3000-10000 stanovnika postoji jedan lekar. Nivo IV zdravstvene zaštite je najniži i znači da postoji jedan lekar na više od 10000 stanovnika [3].Na slici 1 prikazane su frekvencije pregleda u dijagnostičkoj radiologiji na godišnjem nivou za sve nivoe zdravstvene zaštite.Od ukupne populacije, 24% živi u zemljama nivou I zdravstvene zaštite, a broj pregleda u ovakvim sistemima zdravstvene zaštite iznosi dve trećine od ukupnog broja stanovništva.

Frekvencija pregleda

Slika 1. Frekvencija pregleda na godišnjem nivou u različitim nivoima zdravstvene zaštite [1].

Ukupna doza za populaciju od medicinskih izlaganja, ne uključujući stomatološka snimanja iznosi 4000000 čovek Sv. U zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite ovaj broj takođe varira. Ukupna doza za populaciju usled medicinskih izlaganja na godišnjem nivou u zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite data je na slici 1.2.

 kolektivna doza

Slika 2. Kolektivna doza usled medicinskih izlaganja za različite nivoe zdravstvene zaštite [1].

[1]  UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Source and Effects of Ionizing Radiation. Report to the General Assembly. United Nations, New York, 2010.

[2] UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Source and Effects of Ionizing Radiation. Report to the General Assembly. United Nations, New York, 2000.

[3] UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Source and Effects of Ionizing Radiation. Report to the General Assembly. United Nations, New York, 1988.

Scroll to Top