društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne gore

MALO ALI ODABRANO DRUŠTVO

Jugoslovensko društvo za zaštitu od zračenja osnovano je 11. oktobra 1963. godine u Portorožu. U periodu 1963-1970. godine društvo je nosilo naziv “Jugoslovensko društvo za radiološku zaštitu”, a u periodu 1972-2003. menja naziv u “Jugoslovensko društvo za  zaštitu od zračenja”, da bi u  2005. dobilo ime koje i dan danas nosi “Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore”.

Simpozijumi

Simpozijumi društva se održavaju jednom u dve godine. Predstavljaju mesto razmene ideja, iskustava, prezentacije naučnih radova i, između ostalog, mesto za pronalaženje novih saradnika za specifična istraživanja. Van stručnog dela i naučnih sesija, ohrabruju se prijateljski razgovori i povezivanje članova društva tokom kafe-pauza i svečane večere.  

CILJ DRUŠTVA

Organizovane aktivnosti na zaštiti životne sredine, zdravlja ljudi i životinja kao i materijalnih dobara od štetnog delovanja izvora zračenja • Aktivnosti usmerene na optimizaciju izlaganja jonizujućim i nejonizujućim zračenjima • Stručno usavršavanje članova i lica koja rade sa izvorima zračenja • Podsticanje naučnoistraživačkog rada u svim oblastima primene i korišćenja izvora zračenja i primena mera za smanjenje izlaganja zračenju, smanjenja radijacionog rizika i zaštiti od zračenja u celini • Organizovano podsticanje i praćenja primene stručnih i etičkih principa u radu sa izvorima zračenja • Stručno učešće u izradi legislative relevantne u oblasti zaštite od zračenja • Informisanje i saradnja sa državnim organima nadležnim za oblast zaštite od zračenja • Informisanje javnosti o svim pitanjima vezanim za zračenje • Proučavanje i negovanje tradicija iz prošlosti nauke iz oblasti zaštite od zračenja • Saradnja sa društvima za zaštitu od zračenja drugih zemalja i međunarodnim organizacijama, udruženjima i asocijacijama radi razmene stručnih i naučnih iskustava.

Pogledajte IAEA VIDEO: radijaciona merenja
različiti aspekti oblasti zaštite od zračenja

Okupljamo kolege iz različitih podoblasti

Oblast zaštite od zračenja je multidisciplinarna oblast koja okuplja istraživače i naučnike koji se bave osnovnim i primenjenim istraživanjima. Istražuju se različiti aspekti interakcije zračenja i sredine kroz koju prolazi: fizički, biofizički, hemijski, biohemijski, biološki, medicinski, ekološki, tehnički ili pak tehnološki. Pored istraživanja koje pripadaju prirodnim naukama, jako je važna pravna regulisanost ove oblasti i diseminacija informacija značajnih za stanovništvo. 

Opšti problemi zaštite od zračenja

Dozimetrija

Regulativa, edukacija

Javno informisanje

Radioekologija

Izlaganje stanovništva

Metode detekcije

Merna instrumentacija

Biološki efekti joniz. zračenja

Radiobiologija

Nejonizujuća zračenja

Radon

Bez boje, bez mirisa

Zaštita od zračenja u medicini

Radioaktivni otpad

Dekontaminacija

Na strani su korišćene slike autora https://depositphotos.com/portfolio-1013972.html.

Couple icons created by Freepik – Flaticon

Scroll to Top