Produženje roka za prijavu apstrakta (15.04.2019)

Rok za prijavu apstrakta za XXX simpozijum DZZSCG je produžen do 15.04.2019

Prijava se obavlja elektronskim putem preko linka:

https://goo.gl/forms/L9KefSevKr0J4pgX2