Černobilj, 30 godina posle: Uputstvo za cele radove (19.3.2016.)

Poštovane koleginice i kolege,

objavljen je spisak prijavljenih radova koji će biti predstavljeni tokom skupa „Černobilj, 30 godina posle“, a koji su razvrsani prema sledećim temama:

I Akcidenti i monitoring
II Radioaktivnost u vazduhu i padavinama
III Radioaktivnost u hrani i vodi
IV Radioaktivnost u zemljištu
V Radioaktivnost u ostalim uzorcima

Spisak prijavljenih radova
Tema R.br. Autori Naslov Izlaganje
I 1 Gordana K. Pantelić;Marija M. Janković;Jelena D. Krneta Nikolić;Dragana J. Todorović;Milica M. Rajačić; Nataša B. Sarap AKCIDENTI I MONITORING RADIOAKTIVNOSTI U
I 2 Marko Ninković UPOREDNI PRIKAZ POVIŠENOG IZLAGANjA ZRAČENjU U VEĆIM AKCIDENTIMA I NUKLEARNOM GORIVOM CIKLUSU UOPŠTE U
I 3 Vedrana Vuletić; Maja Eremić-Savković; Slavica Ivkovići; Slađan Velinov MEĐUNARODNA I DOMAĆA REGULATIVA U OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENjA NAKON ČERNOBILjSKOG AKCIDENTA U
II 4 Dragana J. Todorović; Milica M. Rajačić; Marija M. Janković; Jelena D. Krneta Nikolić; Nataša B. Sarap; Gordana K. Pantelić RADIOAKTIVNOST ATMOSFERE U INSTITUTU ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA" U PERIODU 1985-2015 U
II 5 Ivana Vukanac; Suzana Bogojević; Mirjana Đurašević; Aleksandar Kandić i Zoran Milošević ODREĐIVANjE IZOTOPA PLUTONIJUMA U PRIZEMNIM SLOJEVIMA VAZDUHA NA LOKACIJI VINČA-BEOGRAD U PERIODU ČERNOBILSKOG AKCIDENTA U
II 6 Suzana BOGOJEVIĆ; Irena TANASKOVIĆ; Vesna ARSIĆ; Jovana ILIĆ Radioaktivnost životne sredine Republike Srbije u periodu 1985.-2015. godine U
II 7 Tomislav ANĐELIĆ; Ranka ŽIŽIĆ; Nikola SVRKOTA; Ranko ZEKIĆ; Nataša Bjelica; Perko VUKOTIĆ 137CS U ŽIVOTNOJ SREDINI CRNE GORE (OD 1999. GODINE) U
III 8 Branislava MITROVIĆ; Jelena AJTIĆ; Svetlana GRDOVIĆ; Velibor ANDRIĆ; Marko LAZIĆ i Borjana VRANJEŠ RADIOCEZIJUM U ŽIVOTNOJ SREDINI PLANINSKIH REGIONA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE P
III 9 Dubravka VUKOVIĆ; Mihailo VIĆENTIJEVIĆ i Gordana PANTELIĆ KONTROLA RADIOAKTIVNOSTI NAKON AKCIDENTA U ČERNOBILjU P
III 10 Mirjana Cujić; Ana Cuculović; Jelena Petrović; Snežana Dragović Analiza aktivnosti Cs-137 u gljivama sa teritorije Srbije od Černobiljskog akcidenta do današnjih P
III 11 I.Bikit; M. Vesković; J. Slivka; M. Krmar; Lj.Čonkić  Zagađenje ekosistema Dunava zemljišta i hrane radionuklidima iz Černobilja P
III 12 Ivanka Antović; Nikola Svrkota; Nevenka M. Antović Radioekološka ispitivanja marinske sredine južnog Jadrana (2008-2015) P
IV 13 Ljiljana Jankovic Mandic; Snezana Dragovic; Jelena Petrovic PROSTORNA I VERTIKALNA DISTRIBUCIJA 137Cs U ZEMLJIŠTU SRBIJE P
IV 14 Ljiljana GULAN Specificna aktivnost Cs-137 u povrsinskim uzorcima zemljista Kosova i Metohije (25 godina nakon Černobilja) P
IV 15 Ivana Ž. VUKAŠINOVIĆ; Miloš B. RAJKOVIĆ i Dragana J. TODOROVIĆ DISTRIBUTION OF 137Cs AND 40K IN ANTHROSOL SOIL AT THE EXPERIMENTAL FIELD „RADMILOVAC” P
IV 16 Biljana MILENKOVIĆ; Jelena STAJIĆ; Ljiljana GULAN i Dragoslav NIKEZIĆ
IV 17 Nevenka M. Antović; Perko Vukotić; Nikola Svrkota; Sergej K. Andruhovič Pu-239+240 i Pu-238 u zemljištu Crne Gore – porijeklo i koncentracije aktivnosti P
IV 18 Dragana KRSTIĆ; Dragoslav NIKEZIĆ; Nenad STEVANOVIĆ i Vladimir MARKOVIĆ VERTICAL PROFILE OF 137Cs IN SOIL FIFTEEN YEARS AFTER CHERNOBYL NUCLEAR ACCIDENT P
V 19 ANA ČUČULOVIĆ; RODOLJUB ČUČULOVIĆ; SAŠA NESTOROVIĆ i DRAGAN VESELINOVIĆ LIŠAJEVI-BIOMONITORI RADIOAKTIVNOG ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE P
V 20 Ivanka Antović; Dalibor Stojanović; Nikola Svrkota; Ranka Žižić; Mirzeta Hadžibrahimović Cezijum-137 u biotskim i abiotskim uzorcima sa teritorije Novog Pazara P
V 21 Dragana KRSTIĆ; Marina TOPUZOVIĆ; Biljana MILENKOVIĆ; Jelena STAJIĆ; Dragoslav NIKEZIĆ;Dragana KOSTIĆ i Dušica VUČIĆ ODREDJIVANJE TRANSFER FAKTORA 137Cs IZ TLA U BILJKE KOJE SE KORISTE U TRADICIONALNOJ MEDICINI P
V 22 Nikola SVRKOTA; Nevenka M. ANTOVIĆ; Tomislav ANĐELIĆ OSNOVI KOINCIDENTNOG METODA MJERENJA CS-134 P

Molim Vas da radove pripremite po ovom uputstvu i pošaljete najkasnije do 20.04.2016.

Srdačan pozdrav,
Gordana Pantelić

Scroll to Top