različiti aspekti oblasti zaštite od zračenja

Oblast zaštite od zračenja je multidisciplinarna oblast koja okuplja istraživače i naučnike koji se bave osnovnim i primenjenim istraživanjima. Istražuju se različiti aspekti interakcije zračenja i sredine: fizički, biofizički, hemijski, biohemijski, biološki, medicinski, ekološki, tehnički ili pak tehnološki. Pored istraživanja koje pripadaju prirodnim naukama, jako je važna pravna regulisanost ove oblasti i disipacija informacija značajnih za stanovništvo.

Opšti problemi zaštite od zračenja

Dozimetrija

Regulativa, edukacija

Javno informisanje

Radioekologija

Izlaganje stanovništva

Metode detekcije

Merna instrumentacija

Biološki efekti joniz. zračenja

Radiobiologija

Nejonizujuća zračenja

Radon

Bez boje, bez mirisa

Zaštita od zračenja u medicini

Radioaktivni otpad

Dekontaminacija

Opšti problemi zaštite od zračenja

xxxxxxxxxx

Dozimetrija

xxxxxxxxx

Radioekologija

xxxxxxxx

Metode detekcije

 xxxxxxxx

Biološki efekti joniz. zračenja

Nejonizujuća zračenja

Radon

Zaštita od zračenja u medicini

Radioaktivni otpad i dekontaminacija

Regulativa, edukacija i javno informisanje

Scroll to Top