XXIX Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore

Izvršni odbor Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore doneo je odluku da se organizuje

XXIX SIMPOZIJUM DRUŠTVA ZA ZAŠTITU
OD ZRAČENJA SRBIJE I CRNE GORE

Srebrno jezero

27- 29. 09. 2017.godine

i poziva Vas da na njemu učestvujete.

Osnovne teme Simpozijuma su:

1. Opšti problemi zaštite od zračenja;
2. Radioekologija i izlaganje stanovništva;
3. Zaštita od zračenja u medicini;
4. Dozimetrija;
5. Biološki efekti jonizujućih zračenja;
6. Radioaktivni otpad i dekontaminacija;
7. Regulativa, edukacija i javno informisanje;
8. Metode detekcije i merna instrumentacija;
9. Nejonizujuća zračenja;
10. Slobodne teme.

NAČIN RADA SIMPOZIJUMA

Radovi mogu biti izlagani usmeno ili u okviru poster sekcije.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 12000 dinara.
Uplatom kotizacije stičete pravo učešća na Simpozijumu.

ORGANIZACIONI ODBOR NAUČNI ODBOR
Gordana Pantelić
Maja Eremić-Savković
Sofija Forkapić
Vera Spasojević-Tišma
Jelena Pajić
Danijela Aranđić
Sandra Ćeklić
Jelena Stanković
Predrag Božović
Miloš Živanović
Dr Olivera Ciraj-Bjelac
Dr Dragana Todorović
Dr Dušan Mrđa
Dr Miodrag Krmar
Dr Dragoslav Nikezić
Dr Nevenka Antović
Dr Dubravka Jovičić
Dr Goran Ristić
Dr Vladimir Udovičić
Dr Đorđe Lazarević
Dr Jelena Krneta Nikolić
Dr Marija Janković

PRIJAVA ZA UČESTVOVANJE

Ovom obaveštenju priložena je prijava za XXIX Simpozijum DZZ Srbije i Crne Gore. Ukoliko želite da učestvujete u radu Simpozijuma, molimo Vas da popunite PRIJAVU i pošaljete najkasnije do 1.4.2017. Sva ostala obaveštenja možete dobiti od:
Gordana Pantelić
Institut za nuklearne nauke Vinča
Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine
11001 Beograd, p.p. 522
(011) 3408 240
063 467628
E-mail: office@dzz.org.rs, pantelic@vinca.rs
www.dzz.org.rs

 

PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Radove napisane prema uputstvu za autore treba u elektronskoj verziji dostaviti Organizacionom odboru najkasnije do 1.6.2017. godine. 

ZBORNIK RADOVA

Prijavljeni radovi biće recenzirani. Prihvaćeni radovi biće u celini objavljeni u Zborniku radova.

 

SMEŠTAJ UČESNIKA

Svi učesnici biće smešteni u hotelu „Danubia park“. Informacija o ceni smeštaja biće poslata u drugom obaveštenju. Radujemo se Vašem dolasku na Simpozijum.
Srdačan pozdrav,
Gordana Pantelić
za organizacioni odbor XXIX Simpozijuma DZZ SCG

Scroll to Top