Datum održavanja i uputstvo za autore „Černobilj, 30 godina posle“ (09.03.2016.)

Skup „Černobilj, 30 godina posle“ će se održati 26. aprila 2016. godine u Institutu za nuklearne nauke Vinča, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine.
Rok za dostavljanje abstrakta za skup „Černobilj, 30 godina posle“ je produžen do 15. marta 2016. i neće se više produžavati.
Na ovom skupu će biti izloženi radovi koji se odnose na ispitivanja nakon akcidenta u Černobilju. Predlažemo da to budu sveobuhvatni radovi sa višegodišnjim rezultatima merenja koji su obavljeni u nekoj instituciji.

Radovi ce biti prezentovani putem postera, a određen broj radova će biti predstavljen usmeno, po odluci organizacionog odbora.
Uputstvo za autore možete preuzeti ovde.

Scroll to Top