2021 Beograd

Poštovane koleginice i kolege,

Od prethodnog Simpozijuma mnogo se toga, nažalost, promenilo. Na sve nas, i lično i profesionalno, utiču dešavanja vezana za pandemiju izazvanu korona virusom.
Iako su neke konferencije u ovoj i prethodnoj godini odložene, Izvršni odbor DZZSCG doneo je odluku da se, u cilju održavanja kontinuiteta rada društva, XXXI Simpozijum održi u Beogradu u terminu 06-08.10.2021.

Kako smo prinuđeni da se prilagođavamo aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kao iz zbog činjenice da je nesigurno unapred planirati, simpozijum će biti održan u kombinovanom modu – uživo i virtuelno.

POSTERI PO SEKCIJAMA

Zbornik XXXI Simpozijum DZZ SCG 2021 Beograd

Scroll to Top